Політика конфіденційності

Використання Клієнтом Інтернет-магазину та сайту www.krismaran.com означає беззастережну згоду з цією Політикою конфіденційності та Умовами обробки персональних даних Клієнта. Надаючи свої Персональні дані під час реєстрації на веб-сайті Інтернет-магазину, а також Також за допомогою цього веб-сайту Клієнт погоджується на його обробку ФОП «АННА СТЕЛЬМАХ», погоджується та зобов’язується дотримуватися цієї політики конфіденційності та обробки Персональних даних. Ця політика конфіденційності та обробки персональних даних («Політика») завершує публічну оферту та є невід’ємною частиною веб-сайту www.krismaran.com. ФОП АННА СТЕЛЬМАХ надає послуги на сайті www.krismaran.com («САЙТ») і є власником торгової марки «Кріс Маран». Наша компанія зареєстрована в Україні за адресою: м. Тернопіль, вул. Колонта, 46-008. буд. 6.59. Ми вважаємо себе відповідальними за забезпечення конфіденційності ваших даних. Ми збираємо, зберігаємо та використовуємо ваші персональні дані відповідно до закону України про захист персональних даних №. 2297-VI та інші чинні місцеві закони. Ця політика конфіденційності та обробки персональних даних («ПОЛІТИКА») завершує публічну оферту та є її невід’ємною частиною.

Метою політики є інформування вас про те, як ми будемо використовувати ваші особисті дані, отримані нами від вас через сайт. Будь ласка, уважно перегляньте його, перш ніж продовжувати користуватися сайтом. Відвідуючи наш сайт, ви погоджуєтеся дотримуватися цієї політики та беззастережно погоджуєтеся з її умовами.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕРМІНІВ

1.1 Інтернет-магазин Kris Maran (Сайт) - це веб-сайт, розташований за адресою www.krismaran.com, що належить ФІЗИЧНОМУ ПІДПРИЄМЕЦЮ АННА СТЕЛЬМАХ, на якому представлені Товари, запропоновані Продавцем для придбання, а також умови оплати та доставки Товарів до Замовники представлені.

1.1.1 Коли ми використовуємо «МИ», «НАС» або «НАШ», «КРІС МАРАН», ми маємо на увазі ІП «АННА СТЕЛЬМАХ», коли ми використовуємо «ВИ» або «ВАШ», ми маємо на увазі Клієнта, особу, яка використовувала Наші Послуги.

1.2 Продавець – Оператор персональних даних – ФІЗИЧНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ АННА СТЕЛЬМАХ «КРІС МАРАН».

1.3 Клієнт - Суб'єкт персональних даних - фізична особа, яка має доступ до сайту через мережу Інтернет і використовує веб-сайт www.krismaran.com.

1.4 Персональні дані - будь-яка інформація, що стосується прямо чи опосередковано визначеної або визначеної особи (суб’єкта персональних даних);

1.5 Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з Персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, оновлення (оновлення, модифікацію), вилучення. , використання, передача (розповсюдження, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення Персональних даних.

1.6 Використання Персональних даних - дії (операції) з Персональними даними, які здійснюються оператором з метою прийняття рішень або вчинення інших дій, що породжують правові наслідки щодо суб'єкта Персональних даних чи інших осіб або іншим чином зачіпають права і свободи Суб'єкт персональних даних або інші особи;

1.7 Конфіденційність інформації - обов'язковість дотримання особою, яка має доступ до певної інформації, вимоги не передавати таку інформацію третім особам без згоди її власника;

1.8 Файли cookie — це невеликий фрагмент даних, який надсилається веб-сервером і зберігається на комп’ютері Клієнта. Веб-клієнт (зазвичай веб-браузер) завжди надсилає цю частину даних веб-серверу як частину запиту HTTP щоразу, коли він намагається відкрити відповідну сторінку сайту. У разі відмови від отримання даних деякі функції Сайту можуть працювати некоректно.

2. МЕТА І ПРИНЦИП ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

2.1. Ця Політика конфіденційності та обробка персональних даних дійсні для всієї інформації, яку Kris Maran може отримати про Клієнта під час використання веб-сайту www.krismaran.com, програм і продуктів Kris Maran, під час виконання Kris Maran будь-яких контрактів з Замовника, включаючи можливість розсилки інформації та реклами.

2.2. Використання наданої інформації відбувається виключно з урахуванням потреб та інтересів Замовника. Персональні дані надаються Замовником з метою: ідентифікації Замовника в рамках використання сайту; покупки (реєстрація, повідомлення про статус замовлення, обробка та прийом платежів); виконання Крісом Мараном зобов'язань перед Замовником в рамках Публічної оферти; організація доставки товарів; контроль задоволеності клієнтів та якості послуг; отримання новин, інформації про продукти, заходи чи послуги; участь у конкурсах та призах; отримання інформації про акції.

2.3. Персональні дані Клієнтів збираються, зберігаються, обробляються, використовуються та передаються відповідно до ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI.

3. ІНФОРМАЦІЯ, ЯКА ПІДЛЯГАЄ ОБРОБКИ

3.1 Клієнт може використовувати більшу частину нашого сайту без надання будь-яких особистих даних. Однак, якщо ви хочете надіслати нам повідомлення або отримати допомогу чи спеціальні пропозиції електронною поштою, замовити товари чи послуги, вам потрібно надати конкретні персональні дані.

3.1.0. Персональні дані, дозволені для обробки відповідно до цієї Політики конфіденційності та обробки Персональних даних, надаються Клієнтом шляхом заповнення реєстраційної форми на веб-сайті Kris Maran або під час оформлення Замовлення та можуть включати таку інформацію:

3.1.1. прізвище, ім'я, по батькові замовника;

3.1.2. назва компанії (за бажанням);

3.1.3. Контактний телефон клієнта;

3.1.4. адреса електронної пошти;

3.1.5. адреса доставки Товару;

3.1.6. місце проживання Замовника;

3.1.7. інша інформація про Замовника, якщо можливість її отримання є технічно обумовленою.

3.2. Kris Maran захищає дані, які автоматично обробляються під час перегляду рекламних блоків і під час відвідування сторінок, де встановлений статистичний скрипт системи («піксель»):

3.2.1. IP-адреса (не використовується для ідентифікації Клієнта, мета збору – виявлення та вирішення технічних проблем, контроль законності фінансових платежів);

3.2.2. інформація з файлів cookie;

3.2.3. відомості про браузер (або іншу програму, що забезпечує доступ до показу реклами);

3.2.4. час доступу;

3.2.5. адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;

3.2.6. реферер (адреса попередньої сторінки);

3.2.7. іншу подібну інформацію.

3.3. Kris Maran не перевіряє достовірність персональних даних, наданих Клієнтом, і не має можливості оцінити його правоздатність. Однак Продавець і Клієнт виходять з того, що Клієнт надає достовірну та достатню інформацію та підтримує цю інформацію в актуальному стані.

4. ОБРОБКА ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

4.1. Обробка Персональних даних Клієнта здійснюється без обмеження часу будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах Персональних даних з використанням або без використання автоматизованих засобів.

4.2. Kris Maran не має права передавати інформацію про Замовника третім особам або особам, не пов'язаним з договірними відносинами Kris Maran. Kris Maran гарантує, що жодна інформація, отримана від Замовника, ніколи не буде передана третім особам, ні за яких обставин, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. Інформація, надана Клієнтами, використовується виключно при оформленні замовлення в Інтернет-магазині або для надання Клієнту доступу до спеціальної інформації.

4.3. Передача інформації особам, пов’язаним з договірними відносинами Kris Maran (включаючи кур’єрські служби, провайдерів електронних платежів), здійснюється для обробки від імені Kris Maran, для виконання замовлення Клієнта, а також для можливості інформування Замовника про акції, надані послуги, проведені заходи.

4.4. Особи, пов'язані з договірними відносинами Kris Maran, беруть на себе зобов'язання забезпечувати конфіденційність інформації та гарантувати її захист, а також зобов'язуються використовувати отриману інформацію виключно з метою виконання зазначених дій або надання послуг.

4.5. Персональні дані Клієнта можуть бути передані іншим третім особам у наступних випадках:

• Замовник погодився на такі дії;

• Передача необхідна Клієнту для використання певного типу Варіантів використання або для виконання конкретної угоди чи контракту з Клієнтом;

• Коли Клієнт користується послугами та послугами компаній, що надають фінансові послуги;

• Передача передбачена законодавством України або іншим чинним законодавством у порядку, встановленому законом;

• Така передача відбувається як частина продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або частково), і всі зобов’язання щодо дотримання умов цієї Політики щодо отриманої нею персональної інформації переходять до покупця;

• З метою забезпечення захисту прав і законних інтересів Kris Maran або третіх осіб у випадках порушення Замовником положень чинного законодавства України в цій сфері, або документів, що містять умови використання окремих варіантів використання, а також цей документ.

• В результаті обробки особистої інформації Клієнта шляхом знеособлення може бути отримана знеособлена статистика, яка передається третій стороні для дослідження, виконання робіт або надання послуг від імені Kris Maran.

Такі треті особи зобов'язуються забезпечувати конфіденційність інформації та гарантувати її захист, а також зобов'язуються використовувати отриману інформацію лише з метою виконання своїх зобов'язань.

4.6. Надана Клієнтом інформація, яка спеціально не запитується, може бути використана на розсуд Продавця. Kris Maran не несе відповідальності за дані, які Клієнт вказав у безіменних полях (полях для вказівки іншої інформації).

4.7. Продавець має право надсилати інформацію, у тому числі рекламні повідомлення, на електронну пошту та/або мобільний телефон Покупця за його згодою. Сервісні повідомлення, що інформують Клієнта про замовлення та етапи його обробки, надсилаються автоматично і не можуть бути відхилені Клієнтом.

4.8. Кріс Маран вживає всіх необхідних заходів для захисту даних від несанкціонованого доступу, зміни, розголошення або знищення.

4.9. Кріс Маран має право записувати телефонні розмови з Замовником. При цьому Продавець зобов'язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої під час телефонних розмов, та/або передавати її третім особам, не пов'язаним безпосередньо з виконанням Замовлень, відповідно до місцевого законодавства.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1. Замовник зобов'язується ознайомлюватися з усією правовою інформацією, розміщеною на Сайті, та дотримуватися положень цього документа.

5.2. Замовник зобов'язується не повідомляти третім особам логін і пароль, які він використовує для ідентифікації на Сайті. Будь-які дії, здійснені з використанням логіна та пароля, вважаються здійсненими Замовником.

5.3. Клієнт зобов'язується дотримуватися належної обачності під час зберігання та введення пароля.

5.4. Замовник зобов'язується використовувати складні комбінації символів для створення логіна / пароля при реєстрації на сайті Kris Maran.

5.5. Замовник зобов'язується не надавати третім особам користування комп'ютером або будь-яким іншим пристроєм, якщо особистий кабінет Замовника знаходиться у вільному доступі.

5.6. Клієнт має право змінити свої Персональні дані, а також вимагати видалення Персональних даних з бази Kris Maran, відкликати свою згоду на обробку Персональних даних шляхом відкликання акцепту Публічної оферти цього інтернет-магазину Kris Maran. надіславши електронне повідомлення на поштову скриньку Kris Maran або зателефонувавши в службу Оператора.

6. ФАЙЛИ COOKIE ТА ІНШІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДСТЕЖЕННЯ

6.0 Наш сайт використовує файли cookie та відповідні технології, щоб забезпечити вам максимальний комфорт, надаючи персоналізовані дані, запам’ятовуючи переваги маркетингу та наших продуктів, а також сприяючи отриманню правильних даних. Користуючись сайтом, ви підтверджуєте свою згоду на використання файлів cookie відповідно до цього повідомлення щодо цього типу файлів.

6.1 Файл cookie – це файл даних, який зберігається на комп’ютері користувача та дозволяє ідентифікувати його для персоналізованого доступу до сайту та швидшого відображення необхідних сторінок.

6.2. Клієнт підтверджує, що він повідомлений про запис файлів cookie, і дозволяє Kris Maran виконати цю процедуру.

6.3. Файли cookie, доступні на обладнанні Клієнта з будь-якої причини, можуть використовуватися Крісом Мараном, щоб надати Клієнту персоналізовані параметри використання, для націлювання/розсилки інформації/реклами, яка показується Клієнту для статистичних і дослідницьких цілей, а також для покращення Варіанти використання.

6.4. Клієнт усвідомлює, що обладнання та програмне забезпечення, які використовуються для використання, можуть мати функцію заборони роботи з файлами cookie (для будь-яких сайтів або для певних сайтів), а також видалення раніше отриманих файлів cookie.

6.5. Кріс Маран має право встановити, що надання певних варіантів використання можливе лише за умови, що отримання та отримання файлів cookie авторизовано Клієнтом.

6.6. Структура файлу cookie, його вміст і технічні параметри визначаються на розсуд Кріс Маран і можуть змінюватися без попереднього повідомлення Клієнта.

6.7. Лічильники, розміщені Kris Maran під час використання, можуть використовуватися для аналізу файлів cookie Клієнта, збору та обробки статистичної інформації та інших цілей. Технічні параметри лічильників визначаються Kris Maran і можуть бути змінені без попереднього повідомлення Замовника.

7. ЗАХОДИ, ЩОБ ЗАХИСТИТИ ПЕРСОНАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ КЛІЄНТА

7.1. Kris Maran вживає необхідних і достатніх організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Клієнта від несанкціонованого або випадкового доступу, знищення, модифікації, блокування, копіювання, поширення, а також від інших протиправних дій з нею третіх осіб.

7.2. Kris Maran використовує інформацію з профілю Клієнта (логін і пароль) для авторизації доступу до Використання. При цьому Кріс Маран має право надавати ці дані особам, зазначеним у цьому документі. Відповідальність за збереження цієї інформації, включаючи логін і пароль, несе Замовник. Будь-які дії, вчинені з його використанням, вважаються здійсненими Замовником. Розголошення власного логіна та пароля Замовником третім особам заборонено. У разі, якщо логін і пароль Замовника стали відомі іншій особі, а також інша конфіденційна інформація про останнього, він повинен повідомити про це Kris Maran і не використовувати інформацію, яка стала йому відома.

7.3. Доступ Клієнта до Використання може спричинити доступ до Інтернет-ресурсів третіх сторін і завантаження коду та/або графічних об’єктів (в тому числі невидимих ​​під час відображення Інтернет-сторінок браузером), які використовуються в рекламних цілях і для збору статистики. Власники цих ресурсів мають технічну можливість збирати інформацію про Замовника та визначати умови її використання.

Налаштувавши програмне забезпечення, Замовник має можливість блокувати запити на графічні зображення, розміщені на сторонніх серверах, але це може призвести до втрати читабельності та помилок під час відображення ресурсів.

При переході Клієнта на сторінки Інтернет-ресурсів третіх осіб зі сторінок сайту Kris Maran, Клієнт самостійно визначає межі використання інформації про них на умовах і правилах, визначених власниками відповідних Інтернет-ресурсів.

7.4. Інтернет-ресурси Kris Maran можуть містити посилання на сторонні ресурси, на які цей документ не поширюється. Kris Maran не несе відповідальності за дії третіх осіб, які використовують у своїй діяльності Інтернет-ресурси Kris Maran. Кріс Маран не несе відповідальності за організацію використання протоколів OpenID та OAuth третіми особами та належне надання останнім інформації про Клієнтів.

7.5. Забезпечення безпеки Персональних даних Клієнта досягається шляхом моніторингу визначення загроз безпеці Персональних даних при їх обробці; застосування організаційних та технічних заходів щодо забезпечення безпеки Персональних даних при їх обробці; оцінка ефективності вжитих заходів для забезпечення безпеки Персональних даних; виявлення несанкціонованого доступу до Персональних даних та вжиття заходів щодо їх усунення; встановлення правил доступу до Персональних даних; контроль за вжитими заходами щодо забезпечення безпеки Персональних даних.

8. РОЗПОВСЮДЖЕННЯ РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ.

8.1. Здійснюючи замовлення, Замовник погоджується отримувати від Kris Maran розсилку рекламно-інформаційних матеріалів, виражених у його діях, що однозначно ідентифікують цього абонента та дозволяють достовірно встановити його бажання отримати повідомлення.

8.2. Повідомлення надходять у вигляді електронного листа на адресу, вказану Замовником під час реєстрації. Рекламно-інформаційні матеріали можуть надаватися у вигляді паперової та поліграфічної та сувенірної продукції, вкладатися в замовлення споживачів і доставлятися за вказаною поштовою адресою у вигляді листів і посилок.

8.4. Замовник має право відмовитися від отримання розсилок, повідомивши про це Kris Maran у будь-який час через форми зворотного зв'язку.

9. БЕЗПЕКА ПЛАТЕЖІВ

9.1. Ми використовуємо платіжну систему Paypal. Безпека платежів забезпечується за допомогою банку-еквайєра, що працює на основі сучасних протоколів і технологій, розроблених міжнародними платіжними системами Visa International і MasterCard Worldwide (3D-Secure: Verified by VISA, MasterCard Secure Code). При оплаті замовлення банківською картою обробка платежу (включаючи введення номера картки) відбувається на захищеній сторінці платіжної системи Paypal, системи, яка пройшла міжнародну сертифікацію. Ви можете отримати більш точну інформацію про політику безпеки та конфіденційності на www.paypal.com. Це означає, що конфіденційні дані Клієнта (реквізити картки, реєстраційні дані тощо) не потрапляють в Інтернет-магазин, їх обробка повністю захищена, і ніхто, включаючи Кріс Маран, не може отримати персональні та банківські дані Клієнта.

9.2. При роботі з картковими даними використовується стандарт інформаційної безпеки, розроблений міжнародними платіжними системами Visa та MasterCard - Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), що забезпечує безпечну обробку реквізитів банківської картки Держателя. Використовувана технологія передачі даних гарантує безпеку транзакцій з банківськими картками за допомогою Secure Sockets Layer (SSL), Verified by Visa, Secure Code та закритих банківських мереж, що мають найвищий ступінь захисту.

10. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ НА САЙТІ.

10.1. Метою розміщення інформації на веб-сайті є інформування Клієнта про діяльність, продукти та послуги Kris Maran, а також допомога в роботі з сайтом.

10.2. Kris Maran www.krismaran.com гарантує, що жодна інформація, отримана від Замовника, не буде передана третім особам, ні за яких обставин, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. Надана Вами інформація використовується виключно при оформленні замовлення в інтернет-магазині Kris Maran або для надання Клієнту доступу до спеціальної інформації.

10.3. Весь вміст цього сайту, включаючи текст, сторінки, графіку, логотипи, значки кнопок, зображення, програмне забезпечення, компіляцію (тобто збір, розміщення та реєстрацію) всього вмісту цього сайту є власністю ФІЗИЧНОГО ПІДПРИЄМЦЯ АННИ СТЕЛЬМАХ або постачальників цей контент і захищений українським та міжнародним законодавством про авторське право та суміжні права.

10.4. Використання вмісту цього сайту, включаючи відтворення, модифікацію, розповсюдження, передачу, перевидання, показ або виконання всього сайту або будь-якої його частини, без письмової згоди Кріса Марана суворо заборонено. Недотримання цієї заборони є порушенням авторських прав, що може бути підставою для притягнення порушника до цивільної чи кримінальної відповідальності.

10.5. Maran Basic, by Kris Maran, KRIS MARAN, є зареєстрованими торговими марками ФІЗИЧНОГО ПІДПРИЄМЦЯ АННИ СТЕЛЬМАХ. Домен "www.krismaran.com" належить Крісу Марану. Графічні зображення, логотипи, назви сервісів, домен Kris Maran не можуть бути використані індивідуально чи спільно, незалежно від переслідуваних цілей, зокрема для реклами, без письмової згоди АННИ СТЕЛЬМАХ ІП, у поєднанні з товарами чи послугами, які не надає Kris Maran. , щоб ввести споживачів в оману, зганьбити або іншим чином скомпрометувати Кріса Марана. Торгові марки, які не належать Kris Maran і розміщені на цьому сайті, є власністю відповідних власників, які можуть або не можуть вступати в партнерство з Kris Maran, бути пов’язаними або фінансуватися ними.

10.6. Клієнти мають право використовувати інформацію, розміщену на сайті, в особистих і некомерційних цілях. Заборонено використовувати будь-яку інформацію в комерційних цілях, у тому числі для маркетингу, комерційної розсилки факсом, поштою, електронною поштою або через комерційних агентів/представників чи електронних посередників.

Замовнику забороняється:

• здійснювати масову розсилку повідомлень;

• використовувати програмне забезпечення та здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування технічних можливостей та обладнання Kris Maran;

• публікувати та поширювати на Сайті або іншим чином використовувати віруси, трояни та інші шкідливі програми;

• розміщувати на Сайті комерційну та політичну рекламу;

• здійснювати інші дії, які можуть завдати шкоди Kris Maran, третім особам, клієнтам.

10.7. Kris Maran не несе відповідальності за вміст будь-яких інших сайтів, до яких можна отримати доступ із сайту Kris Maran.

10.8. Користувач цього веб-сайту висловлює свою однозначну згоду з тим, що Kris Maran ні за яких обставин не несе відповідальності за будь-яку пряму чи непряму, матеріальну, моральну чи іншу шкоду, яка виникла, зокрема, внаслідок відвідування та/або використання цього сайту, а також інших сайти, з якими він пов’язаний.

10.9. Кріс Маран залишає за собою право змінювати, видаляти або іншим чином працювати з інформацією, представленою на сайті, а також обмежувати доступ до сайту.

10.10. Кріс Маран не несе відповідальності за інформацію, надану клієнтами на сайті в загальнодоступному форматі. Стали надбанням громадськості до їх втрати або розголошення, отримані від третіх осіб до моменту отримання Продавцем, розголошені за згодою Замовника.

11. ДОДАТКОВІ УМОВИ.

11.1. Kris Maran несе відповідальність перед Замовником у випадках, передбачених чинним законодавством.

11.2. Кріс Маран може вирішити обмежити доступ Клієнта до сайту, лише якщо Кріс Маран матиме підстави вважати, що Клієнт порушив Умови використання. При цьому Кріс Маран буде керуватися інтересами компанії з метою забезпечення високої ділової репутації та її прав щодо захисту інтелектуальної власності на сайті.

11.3. Спори між Kris Maran та Замовником вирішуються відповідно до чинного законодавства України. Процедура розгляду скарг є обов'язковою. Строк розгляду письмової претензії становить 30 (тридцять) днів з дня її отримання.

11.4. Кріс Маран має право в односторонньому порядку вносити зміни до Політики конфіденційності та обробки персональних даних.

11.5. Нова політика конфіденційності та обробки персональних даних набуде чинності з моменту її розміщення на сайті Kris Maran, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності та обробки персональних даних.

Компанія залишає за собою право змінювати Політику конфіденційності та обробку персональних даних для подальшого вдосконалення системи безпеки відповідно до чинного законодавства.

Усі пропозиції або запитання щодо цієї Політики конфіденційності та обробки персональних даних Клієнт має право направляти до Служби Оператора за телефоном +38 0987859130 та на електронну адресу contact@krismaran.com